Czy na rozbiórkę mostu na rzece należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na rozbiórkę mostu na rzece należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Gminie po budowie obwodnicy tj. zmianie przebiegu drogi, pozostał most nie połączony komunikacyjnie z obecna drogą. Most jest w opłakanym stanie technicznym.

Jakich formalności winna dopełnić gmina chcąc go rozebrać?

Czy rozbiórkę mostu należy realizować na pozwolenie na rozbiórkę, czy wystarczy zgłoszenie?

Kto jest kompetentny do wydania potencjalnego pozwolenia: starosta czy wojewoda?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access