Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rolnik nie prowadzi działalności gospodarczej. Posiada instalację do chowu lub hodowli zwierząt, która nie została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Instalacja podlega zgłoszeniu.

Czy można na rolnika nałożyć na podstawie art. 237 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś. obowiązek wykonania przeglądu ekologicznego?

Jeżeli tak, to kto jest organem właściwym do nałożenia przeglądu - wójt czy starosta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?