Czy na prośbę rodziców dyrektor szkoły powinien zapewnić opiekę świetlicową dzieciom w wydłużonym czasie pracy? - OpenLEX

Czy na prośbę rodziców dyrektor szkoły powinien zapewnić opiekę świetlicową dzieciom w wydłużonym czasie pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła ma obowiązek zapewnić dzieciom opiekę świetlicową. Organ prowadzący nie wyraża zgody na zwiększenie liczby godzin pracy świetlicy, gdyż jego zdaniem wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy powinni złożyć tylko rodzice pracujący. Wniosek, w których rodzice proszą o przyjęcie dziecka na zajęcia świetlicowe z powodu innych okoliczności wymagających zapewnienia opieki w szkole jest nieważny i nie powinien być przyjmowany. Zdaniem organu nadzoru pedagogicznego, każdy rodzic może złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy zarówno rodzic pracujący, rodzic ucznia dojeżdżającego do szkoły oraz ten który zapisuje dziecko z innych powodów. Czy dyrektor, który otrzymał 4 wnioski z prośbą o zapewnienie opieki świetlicowej dziecku w godzinach 13.00-16.00, z powodu innych okoliczności powinien wydłużyć czas pracy świetlicy do godz. 16.00?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX