Czy na prośbę rodzica dyrektor szkoły może potwierdzić za zgodność z oryginałem kopię świadectwa, które zostało złożone w... - OpenLEX

Czy na prośbę rodzica dyrektor szkoły może potwierdzić za zgodność z oryginałem kopię świadectwa, które zostało złożone w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie at. 76a § 2b ustawy Kodeks postępowania administracyjnego dyrektor szkoły może potwierdzić na prośbę rodzica, za zgodność z oryginałem kopię świadectwa, które zostało złożone w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły? Oryginał zostaje w szkole, rodzic chce poświadczoną kopię?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX