Czy na prasowanie i belowanie odpadów należy uzyskać pozwolenie na przetwarzanie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 12 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W firmie produkcyjnej wytwarzane są odpady, w tym odpady o kodzie 15 01 01 - makulatura i styropian 15 01 02. Odpady są prasowane i belowane aby przygotować je do transportu (zajmują dużo mniejszą powierzchnię przez co transport jest efektywniejszy). Prasowaniem i belowaniem styropianu zajmują się pracownicy firmy zewnętrznej, którzy wykonują zadania w hali składowania odpadów. Czy na prasowanie i belowanie odpadów potrzebne jest pozwolenie na przetwarzanie lub odzysk? Jeśli jest potrzebne, to kto powinien je mieć? Firma, która gospodaruje odpady, czy wytwórca odpadów? Firma zewnętrzna gospodarującą odpady prasuje odpady w hali składowania odpadów należącej do wytwórcy odpadów. Jakie są wymagania prawne w przedmiotowym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access