Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy dotacji 2.450 zł na pracownika socjalnego w rozdziale 85219. Gmina ze względu na liczbę mieszkańców może zatrudniać 4 pracowników socjalnych. W naszym Ośrodku zatrudnialiśmy 3 pracowników socjalnych. Jeden z nich przeszedł na zwolnienie lekarskie, a następnie na urlop macierzyński. W zastępstwie zatrudniono nowego pracownika socjalnego. Po urlopie macierzyńskim pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym, a następnie na zasiłku opiekuńczym płatnym przez ZUS w związku z zamknięciem szkół z powodu Covid-19. W czasie zasiłku opiekuńczego wypłacamy dodatek stażowy w pełnej wysokości.

Czy jeśli pracownik przez większą część m-ca przebywa na zasiłku opiekuńczym, a tylko kilka dni, np. na urlopie wypoczynkowym, za które musimy wypłacić wynagrodzenie, to czy na tego pracownika możemy wnioskować o dotację w danym miesiącu?

Zapotrzebowanie jest składane na początku miesiąca, np. na dzień 5, czy jeśli przebywa w tym dniu na zasiłku możemy podawać go do liczby pracowników socjalnych?

Otrzymane dotacje są wykorzystywane w całości na wynagrodzenia, składki, odpis na ZFŚS, wyposażenie?

Czy są jakieś przepisy lub wytyczne w sprawie ww. dotacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?