Czy na potrzeby ustalania prawa do zasiłku okresowego należy uwzględnić skład rodziny 3-osobowy (wnioskodawczyni, jej konkubent i dziecko)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona notorycznie składa wnioski o pomoc społeczną: okresowy, celowy na różne potrzeby, od remontowych na bytowe.

Jest bierny zawodowo od wielu lat. Mieszka z konkubiną i dzieckiem lat 7. Uchyla się od pracy, jak twierdzi szuka jej, ale jednocześnie zaznacza, że pracować nie może ze względu na "ciężki" stan zdrowia. Posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Konkubina również nie pracuje zawodowo, wykonuje prace społecznie użyteczne.

Od trzech miesięcy rodzina jest pozbawiona świadczeń z pomocy społecznej, wszystkie decyzje są załatwiane negatywnie z uwagi na brak współpracy. Strona nie zgadza się z decyzjami organu i każdorazowo wnosi skargi do SKO, które następnie utrzymuje decyzje organu. Konkubina zarzuca organowi, że nie uwzględnia jej i dziecka potrzeb, bo przecież ona pracuje i nie uchyla się od pracy.

Czy gdyby OPS podjął decyzję o przyznaniu zasiłku okresowego konkubinie i dziecku, to czy przy uchwalaniu kwoty zasiłku okresowego do składu rodziny uwzględnić konkubenta i wyliczyć zasiłek okresowy?

Jak należałoby prawidłowo postąpić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX