Czy na posiadaczu samoistnym ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości? - OpenLEX

Czy na posiadaczu samoistnym ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 18 stycznia 2011 r. spółka A złożyła korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2006-2011. Przyczyną złożenia korekt było nieuwzględnienie w składanych deklaracjach jako przedmiotu opodatkowania niektórych nieruchomości tj. budynków, budowli, gruntów, których faktycznym właścicielem jest spółka A. Dotychczas nieruchomości te wykazywane były do opodatkowania przez spółkę B. Równocześnie spólka A uregulowała zaległy podatek wraz z należnymi odsetkami.

W dniu 20 stycznia 2011 r. spółka B złożyła korekty deklaracji zmniejszając powierzchnię budynków, gruntów i budowli. Spółka B wraz z korektami deklaracji nie złożyła wniosku o stwierdzenie nadpłaty tylko poprosiła o zwrot nadpłaty na wskazane konto.

Spółka A wykazała inne wartości budowli (dużo mniejsze, bez okablowania) niż wykazywała do opodatkowania spółka B.

Zarówno w ewidencji gruntów i budynków jak i w księgach wieczystych w dalszym ciągu jako użytkownik wieczysty gruntów i właściciel budynków figuruje spółka B.

Spółka B wyjaśnia, że błąd co do ustalenia właściciela nieruchomości był skutkiem nieważności umów przenoszących do spółki B prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntów. W wyniku przeprowadzonej przez spółki, analizy dokumentów okazało się, że nie dopełniono formalności związanych z nabyciem nieruchomości lub praw użytkowania wieczystego przez cudzoziemca (brak zgody z MSWiA). Tym samym zdaniem podatników właścicielem nieruchomości przez cały ten okres pozostawała spółka A, a spółka B była posiadaczem zależnym.

Spółki poinformowały, że prowadzone jest postępowanie zmierzające do unieważnienia aktów notarialnych, na podstawie których przedmiotowe nieruchomości zostały przekazane na własność spółki B.

Na kim ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości za lata 2006-2011?

Jeżeli na spółce B, to na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?