Czy na podstawie zaświadczenia lekarskiego można przyznać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona złożyła wniosek o JZ wraz z zaświadczeniem lekarskim, z treści którego wynika, iż pozostawała pod opieką od 6 tygodnia ciąży. W zaświadczeniu w pierwszym trymestrze jest wpisana data badania, w drugim brak jest daty, w trzecim jest wpisana data badania.

Czy na podstawie takiego zaświadczenia można przyznać Pani becik?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX