Czy na podstawie umowy użyczenia lokalu należy się rodzinie dodatek mieszkaniowy, gdy Wnioskodawca, który pobierał dodatek... - OpenLEX

Czy na podstawie umowy użyczenia lokalu należy się rodzinie dodatek mieszkaniowy, gdy Wnioskodawca, który pobierał dodatek mieszkaniowy zmarł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca, który pobierał dodatek mieszkaniowy zmarł, w mieszkaniu pozostała rodzina 9-osobowa, dzieci zmarłej wraz rodzinami.

O kolejny dodatek mieszkaniowy złożył wniosek najstarszy syn, który wraz z dwójką braci, którzy z nim zamieszkują spisał umowę użyczenia do tego lokalu z dwójką rodzeństwa zamieszkujących w innej miejscowości. Sprawa spadkowa nie jest jeszcze uregulowana, nie ma żadnych informacji dotyczących, kto dziedziczy spadek po zmarłej matce (matka zmarła w m-cu lipcu 2021 r.).

Czy na podstawie umowy użyczenia lokalu należy się rodzinie dodatek mieszkaniowy, gdy Wnioskodawca, który pobierał dodatek mieszkaniowy zmarł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX