Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma złożyła wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów elektrod grafitowych zakwalifikowanych do kodu 10 02 99. Do wniosku nie dołączono operatu przeciwpożarowego tylko ekspertyzę wykonaną przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, z którego wynika, że "w atmosferze powietrza grafit jest odporny na procesy utlenienia do temperatury poniżej 500 stopni C" oraz "w warunkach rutynowego stosowania oraz składowania grafit nie stanowi materiału, który stwarza zagrożenia pożarowe". Jednocześnie IChPW nie jest jednostką specjalizującą się w badaniach w zakresie palności w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej tylko Instytutem Badawczym kategorii A.

Czy na podstawie przedstawionej ekspertyzy można uznać, że odpady elektrod grafitowych są odpadami niepalnymi, czy firma powinna przedłożyć operat przeciwpożarowy?

Czy odpady elektrod grafitowych o kodzie 10 02 99 można uznać za odpady powstałe z materiałów ogniotrwałych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?