Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sąd ustalił miejsce pobytu pięciorga dzieci na czas toczącego się postępowania o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca dzieci u ciotki.

Ojciec dzieci miał przyznane na dzieci świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze. Świadczenia te od października 2019 roku zostały wstrzymane z uwagi na fakt, że dzieci przebywają u cioci. Ciotka złożyła wniosek o bycie opiekunem prawnym dzieci.

Czy na podstawie takiego postanowienia sądu, OPS może wypłacać ciotce świadczenia rodzinne na dzieci, które faktycznie przebywają u niej i został złożony wniosek o bycie opiekunem prawnym dzieci?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?