Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zostało wydane rodzicowi przez prokuratora postanowienie o oddaniu pod dozór policji i zakazie kontaktowania się i zbliżania na pełnoletnie dziecko, lecz nieporadne ze względu na stan zdrowia psychicznego.

Rodzic ten pobiera świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie rodzinne na ww. dziecko.

W związku z powyższym, proszę o opinię, czy możemy zawiesić/uchylić/ żądać nienależnie pobranych świadczeń na podstawie posiadanego postanowienia pobieranie świadczenia, w zakresie dotyczącym ww. dziecka: zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek do zasiłku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, świadczenie pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a pozostawić świadczenia na kolejne dziecko nie objętym postanowieniem?

Czy o świadczenie pielęgnacyjne może wnioskować na to dziecko rodzeństwo i czy rodzeństwo jest pokrewieństwem pierwszego stopnia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?