Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz zagranicznych osób fizycznych z tytułu opieki nad osobami starszymi. W kwietniu 2016 roku wystawiła fakturę za świadczone usługi na rzecz niemieckiego kontrahenta w wysokości 1600 EUR. Pod koniec roku faktura nadal nie została uregulowana przez klienta wraz z otrzymaną informacją, że nie zostanie zapłacona, ze względu na liczne uwagi i zastrzeżenia ze strony usługobiorcy. W grudniu 2016 roku na wątpliwą należność został utworzony odpis aktualizacyjny należności (zaksięgowanie w niepodatkowe pozostałe koszty operacyjne). W październiku 2017 roku spółka wynajęła firmę windykacyjną w celu odzyskania należności. Po działaniach firmy windykacyjnej spółka otrzymała informacje odnośnie bezskuteczności podjętych przez nią działań i wskazała, że jedynym sposobem jest wstąpienie z klientem na drogę sądowa (z dużym prawdopodobieństwem przegrania sprawy sądowej przez spółkę).

W związku z powyższym, czy na podstawie otrzymanego pisma od firmy windykacyjnej i protokołu wskazującego, że koszty sądowe w znacznej mierze mogą przewyższyć wartość nieuregulowanej należności, spółka może przeksięgować niezapłaconą należność w koszty podatkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?