Czy na podstawie orzeczeń o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? - OpenLEX

Czy na podstawie orzeczeń o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona posiada wypis z orzeczenia z KRUS z zapisem: uznaje się Panią za stale niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym, nie stwierdza się niezdolności do samodzielnej egzystencji, wypis orzeczenia jest z 1999 r., oraz wypis orzeczenia z 1996 r., którego termin był do lutego 1999 r., gdzie uznano Panią za długotrwale niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym, natomiast nie wpisano, do jakiej grupy inwalidów Panią zaliczono, inwalidztwo istnieje przed 16 rokiem życia.

Czy na podstawie orzeczeń o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX