Czy na podstawie nowego orzeczenia możemy przyznać nową KDR dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2019 r. przyznano Karty Dużej Rodziny rodzicom i ich dzieciom, w dniu składania wniosku o przyznanie Karty w rodzinie troje dzieci spełniało warunki ustawy.

Obecnie dwoje dzieci posiada ważną KDR do 30.09.2025 r. (planowany termin ukończenia nauki). Najstarszy syn miał wydaną KDR do 30.09.2021 r., tj. do daty wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Po upływie daty ważności Karty nie wystąpił z wnioskiem o przyznanie nowej KDR dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem. Obecnie posiada nowe orzeczenie o niepełnosprawności wydane do 30.10.2023 r. Dnia 04.06.2022 r. skończył 25 lat.

Czy na podstawie nowego orzeczenia możemy przyznać nową KDR dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem?

Orzeczenie ma stopień umiarkowany, niepełnosprawność istnieje od wczesnego dzieciństwa.

Jeżeli możemy wydać nową Kartę, to datą ważności karty ma być data ważności orzeczenia, czy ze względu na istnienie niepełnosprawności od wczesnego dzieciństwa można wydać Kartę bezterminowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX