Czy na podstawie maila organ właściwy w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może samodzielnie dokonać... - OpenLEX

Czy na podstawie maila organ właściwy w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może samodzielnie dokonać aktualizacji danych w deklaracji w sprawie opłaty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 6 lipca 2022 r.
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2022 r.

PYTANIE

Pierwszą deklarację śmieciową na nieruchomość złożyła Spółka X. Spółka ta została wykupiona przez Spółkę Y. Spowodowało to, że Spółka X zmieniła nazwę na Spółkę Y oraz adres siedziby, przy czym zachowany został ten sam nr KRS i NIP. O zmianie nazwy i adresu siedziby Organ został powiadomiony mailem, w którym również została zawarta informacja, że zmiany te nie mają wpływu na stosunki prawne łączące Spółki Y z Organem.

Czy w tej sytuacji Spółka Y ma obowiązek złożenia nowej deklaracji śmieciowej w związku ze zmianą danych?

Czy Organ sam, na podstawie maila Spółki Y, może dokonać takiej zmiany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX