Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 31 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - umiarkowany stopień, niepełnosprawność powstała po 16 r.ż. w trakcie nauki w szkole, do wniosku dołączyła dwa orzeczenia o niepełnosprawności: pierwsze z Powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, na podstawie którego zasiłek pielęgnacyjny przysługiwałby od września 2020 r. do września 2021 r., drugie orzeczenie z ZUS (całkowicie niezdolny do pracy, niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 r.ż. w trakcie nauki) na podstawie, którego zasiłek pielęgnacyjny przysługiwałby od października 2020 r. do listopada 2022 r.

Czy na podstawie tych dwóch orzeczeń można przyznać prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od września 2020 r. (powiatowy zespół) do listopada 2022 r. (orzeczenie z ZUS)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?