Czy na podstawie art. 56 ustawy o transporcie kolejowym starosta może wydać zezwolenie na usunięcie drzew znajdujących się na... - OpenLEX

Czy na podstawie art. 56 ustawy o transporcie kolejowym starosta może wydać zezwolenie na usunięcie drzew znajdujących się na terenie prywatnym wpisanym do rejestru zabytków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 11 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2015 r.

PYTANIE

Czy starosta może wydać zezwolenie na usunięcie drzew, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - dalej u.t.k., znajdujących się na terenie prywatnym?

Drzewa znajdują się w odległości mniejszej niż 15 m od skrajnej osi toru.

Czy można odmówić wydania takiego zezwolenia po dokonaniu oceny, czy drzewa faktycznie utrudniają widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują zaspy śnieżne?

Czy zezwolenie należy wydać, określając wysokość odszkodowania?

Czy starosta może wydać zezwolenie z art. 56 u.t.k., jeśli linia kolejowa przebiega przez teren wpisany do rejestru zabytków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?