Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie art. 367 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) - dalej p.o.ś. może zostać wstrzymane użytkowanie instalacji (np. oczyszczalni ścieków) za brak pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do wód przez WIOŚ, czy też w takiej sytuacji zastosowanie powinien mieć art. 343 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) - dalej pr.wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?