Czy na podstawie art. 24a ust. 1 i 2 u.ś.r. wzywamy stronę do poprawienia wniosku o dodatek osłonowy? - OpenLEX

Czy na podstawie art. 24a ust. 1 i 2 u.ś.r. wzywamy stronę do poprawienia wniosku o dodatek osłonowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 14 lutego 2022 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 9 lutego 2022 r.

PYTANIE

Pani X w dniu 24.01.2022 r. złożyła wniosek o wypłatę dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie, co oznacza, że jej źródło ogrzewania jest wpisane i zarejestrowane w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Po zweryfikowaniu wniosku przez pracownika GOPS w dniu 31.01.2022 r. ustalono, że Pani X na dzień składania wniosku nie była wpisana do CEEB, wniosek został wpisany do CEEB w dniu 27.01.2022 r.

Czy na podstawie art. 24a ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych wzywamy stronę do poprawienia wniosku, jeśli tak, to w jakiej formie (pisemnie za potwierdzeniem odbioru, czy na wskazany we wniosku email)?

Czy wydajemy decyzję odmowną o wypłatę dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie?

Czy wysyłamy tylko informację pisemną, że dodatek osłonowy zostanie wypłacony w podstawowej kwocie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX