Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 17 kwietnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Czy przepisy art. 15zzr i 15zzs ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem (…) oznaczają, że w przypadku gdy osoba złoży wniosek o świadczenie, gdzie w postępowaniu (w ocenie organu) zapadnie negatywna decyzja, to wniosek taki nie należy rozpatrywać do czasu zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, a więc rozpatrywanie takiego wniosku należy podjąć po zakończeniu tych okresów?

Jeśli tak, to czy należy poinformować o tym wnioskodawcę?

Jeśli tak, to czy dotyczy to również wniosku, który złożony został pod koniec marca br.?

Jeśli tak, to czy można wydać decyzję w sprawie z wniosku, jeśli organ uwzględni w całości żądanie strony - art. 15 zzs ust. 9 ustawy?

Czy też "z urzędu" oznacza, że dotyczyć ten zapis będzie tylko decyzji zmieniających, np. okres przyznania zasiłku pielęgnacyjnego w związku z wydłużeniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?