Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeżeli wydano decyzję wydłużającą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) w której napisano, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, to czy w przypadku wydania nowego orzeczenia, np. w dniu 6 maja 2020 r. zachodzi konieczność zmiany ww. decyzji?

Czy należy wydać kolejną decyzję zmieniającą, w której przyzna się zasiłek pielęgnacyjny do 31 maja 2020 r., tj. do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność poprzedniego orzeczenia, czy nie ma potrzeby wydawania kolejnej decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?