Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności pobierała u nas zasiłek pielęgnacyjny do stycznia 2020 r. (orzeczenie ważne do 31-01-2020 r.).

W okresie do 07-03-2020 r. złożyła wniosek do Powiatowego Orzecznictwa o wydanie nowego orzeczenia i zostało jej wydane orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Od tego orzeczenia wniosła odwołanie. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zaocznie dnia 05-05-2020 r. zaliczył osobę do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Osoba nie będzie składała odwołania od tego orzeczenia.

Czy w obecnej sytuacji, orzeczenie to stanie się ostateczne po 30 dniach od dnia 24-05-2020 r. (tj. od dnia, od którego rozpoczynają bieg terminy), czyli 23-06-2020 r.?

Czy w tej sytuacji, w chwili obecnej możemy jeszcze na podstawie art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przedłużyć tej osobie okres przyznania zasiłku pielęgnacyjnego do dnia wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, i czy w omawianym przypadku byłby to 23-06-2020 r.?

Czy w tej sytuacji, zasiłek winien jej przysługiwać od lutego 2020 r. do czerwca 2020 r.?

W tym konkretnym przypadku, wcześniej nie przedłużyliśmy decyzji o zasiłku pielęgnacyjnym, ponieważ wydawało nam się, że nie podlega on pod przypadki z art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?