Czy na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym jest możliwe skierowanie do ponownego rozpoczęcia uczestnictwa... - OpenLEX

Czy na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym jest możliwe skierowanie do ponownego rozpoczęcia uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Ośrodka Pomocy Społecznej zgłosiła się osoba wyrażająca chęć uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej.

Osoba ta była zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zatrudnieniu socjalnym skierowana na miesięczny okres próbny, następnie po pozytywnym zakończeniu okresu próbnego przedłużono uczestnictwo na 11 miesięcy i na kolejne 12 miesięcy.

Czy na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym jest możliwe skierowanie do ponownego rozpoczęcia uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej?

Jeżeli tak, to na jaki okres i na jakiej podstawie?

Co w przypadku gdy:

- osoba nie spełnia przesłanek zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz art. 7 ustawy o pomocy społecznej,

- oraz spełnia powyższe przesłanki?

Czy w owych przypadkach, należy przeprowadzić wywiad środowiskowy i zebrać niezbędne dokumenty?

Czy jest obowiązek zatrudnienia pracownika socjalnego w Centrum Integracji Społecznej?

Jeżeli CIS nie zatrudnia pracownika socjalnego, to czy okres wspomnianych wyżej 12 miesięcy, może zaopiniować skierowanie pracownik socjalny OPS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX