Czy na podstawie art. 105 ust. 2b Prawa bankowego, bank może udostępnić na żądanie KRUS dane pełnomocnika rachunku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

KRUS zwrócił się do banku z pismem, w sprawie udzielenia informacji, kto wypłacił świadczenie po zmarłym kliencie banku - dokonał tego pełnomocnik rachunku. Bank nie posiadał wiedzy na temat zgonu posiadacza rachunku na moment wypłaty środków.

Czy na podstawie art. 105 ust. 2b Prawa bankowego, bank może udzielić takiej informacji na żądanie KRUS (tj. na temat danych pełnomocnika, który wypłacił środki)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX