Czy na podstawie art. 105 ust. 1 u.p.s. wystąpić do pracodawcy o udostępnienie informacji, które mają znaczenie dla ustalenia wysokości odpłatności za DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani T. przebywa w DPS.

Z jej córką został przeprowadzony wywiad cz. II. Na wywiadzie środowiskowym ustalono, że wspólnie gospodaruje z konkubentem i 2 wspólnych dzieci - wszystkich posiadamy PESEL. Córka nie podaje dochodów konkubenta.

Czy możemy je uzyskać występując do pracodawcy?

Ponadto osiągnęła w tym czasie dochód jednorazowy przekraczający 5-krotnie kryterium dochodowe i kwalifikuje się do wnoszenia pełnej odpłatności za DPS.

Jaka jest droga postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX