Czy na podstawie aktu dziedziczenia należy wypłacić odprawę pośmiertną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o opinię dotyczącą wypłaty odprawy pośmiertnej pracownika zatrudnionego w firmie w następujących okresach:

·

I. Umowa o pracę od dnia 1.10.1987 r. do 31.12.2013 r. (w tym urlop bezpłatny w okresie: od 14.04.2010 r. do 31.12.2013 r.);

·

II. Umowa cywilnoprawna od 1.04.2010 r. do 30.11.2023 r.;

·

III. Umowa o pracę od 1.12.2023 r. do 23.01.2024 r.

Pracownica była osobą samotną, nie miała męża i dzieci, żyje jej mama, ale akt poświadczenia dziedziczenia pracodawcy przedstawiła jej siostra.

Biorąc pod uwagę okresy zatrudnienia w zakładzie, proszę o informację czy uwzględniając posiadany przez siostrę akt poświadczenia dziedziczenia, należy się jej odprawa pośmiertna po pracownicy zakładu?

Jeśli tak, to w jakiej wysokości należy wypłacić odprawę pośmiertną?

Czy uwzględniać wszystkie okresy zatrudnienia, czy tylko ten ostatni?

W Kodeksie pracy nie ma szczegółowych zapisów interpretujących staż pracy w zakładzie w przypadku ustalenia wysokości odprawy pośmiertnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX