Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 6 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie § 113 ust. 7 pkt 5 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, należy odmówić pozwolenia na budowę projektowanego zjazdu planowanego do wybudowania mniej więcej w połowie długości istniejącego pasa do skrętu w prawo, który to pas jest już zakończony zjazdem?

Czy pojęcie "dodatkowego pasa ruchu", o którym mowa w przytoczonym przepisie obejmuje swym zakresem także prawoskręt?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?