Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca składa wniosek na Dobry Start, dziecko ma 22 lata będzie uczęszczało do szkoły policealnej i posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym (nie ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego). Czy będzie mu przysługiwać świadczenie na Dobry Start?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?