Czy na pełnienie funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej pracownik PIS musi uzyskać zgodę właściwego państwowego inspektora sanitarnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Spendel Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownik zatrudniony na umowę o pracę w organach inspekcji sanitarnej, który, jest pracownikiem wykonującym czynności kontrolne, musi uzyskać zgodę o której mowa w art. 13a u.p.i.s., jeżeli został wybrany do zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Wspólnota nie ma osobowości prawnej i nie prowadzi żadnej działalności. Do zadań członka zarządu wspólnoty należy administrowanie wspólnotą. Nie dochodzi do konfliktu interesów z uwagi na to, iż wspólnotę stanowią wyłącznie lokale mieszkalne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX