Czy na organie administracji publicznej przekazującym innemu organowi wyjaśnienia i informacje dot. postępowania administracyjnego z wniosku przedsiębiorcy w sprawie przyznania ulgi w płatności na podstawie art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa ciąży obowiązek informacyjny w stosunku do przedsiębiorcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ administracji publicznej prowadzi postępowanie administracyjne z wniosku przedsiębiorcy w sprawie przyznania ulgi w płatności na podstawie art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa. Do organu administracji publicznej zwrócił się, w ramach swoich kompetencji, inny organ z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących tej sprawy po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku o podjęcie działań interwencyjnych.

Czy na organie administracji publicznej przekazującym wyjaśnienia i informacje dot. tej sprawy innemu organowi ciąży  obowiązek informacyjny w stosunku do przedsiębiorcy? 

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX