Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na oględziny terenu powinny jeździć dwie osoby?

Sprawa dotyczy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- dalej u.u.c.p.g., czyli spraw interwencyjnych, gdzie pracownicy samorządowi mogą zostać wyzwani czy wręcz pobici przez osoby, których dotyczy postępowanie administracyjne.

Z jakich przepisów prawa wynika, że nie można jeździć w dwie osoby? Jeżeli nie ma takich przepisów, to dlaczego nie można?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?