Czy na odprowadzenie wód opadowych / roztopowych z zakładu przemysłowego innego niż zakład komunalny możliwe jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego z art. 80 pr.wod. ?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na odprowadzenie wód opadowych / roztopowych z zakładu przemysłowego innego niż zakład komunalny możliwe jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego z art. 80 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod.?

Jeśli nie, czy należy to traktować jako zakaz patrząc na art. 80 pr.wod.?

W jakim trybie uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX