Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wody gruntowe odpompowywane w wyniku okresowego odwadniania terenu przy wykonaniu wykopów budowlanych podczas realizacji inwestycji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych mogą być odprowadzane bezpośrednio do tego samego odbiornika, do którego odprowadzane są ścieki z tej oczyszczalni?

Czy na odprowadzanie wód z odwodnienia wymagana jest zgoda/pozwolenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację