Czy na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu dróg gminnych za pomocą wylotu na terenach poza granicami miast do rzeki lub do rowu wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w myśl nowych przepisów ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu dróg gminnych za pomocą wylotu na terenach poza granicami miast (gmina wiejska) do rzeki lub do rowu wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (lub inna zgoda)?

Czy pozwolenie jest również wymagane, jeśli woda z dróg spływa grawitacyjnie do wykonanych wcześniej przy drodze rowów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access