Czy na odbudowę mostu w tym samym miejscu, ale o innym wymiarach, zniszczonego wskutek działania żywiołu, będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 20 września 2022 r.
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2022 r.

PYTANIE

Czy na odbudowę mostu w tym samym miejscu, ale o innym wymiarach (szerokość, wysokość, światło mostu), zniszczonego wskutek działania żywiołu, będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy z 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2020 r. poz. 764) - dalej u.z.o.ż.?

Czy zgodnie z definicją "odbudowy" zawartą w art. 4 pkt 1 lit. b u.z.o.ż. do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy z uwagi na inne wymiary mostu?

Czy czytając art. 9 ust. 2a u.z.o.ż. należy wywieść, że do wniosku o pozwolenie na budowę będzie wymagana decyzja środowiskowa?

Czy inwestor powinien dołączyć pozwolenie wodnoprawne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX