Czy na obszarze sklasyfikowanym w karcie terenu mpzp jako WS - teren wód powierzchniowych, można zlokalizować promenadę z... - OpenLEX

Czy na obszarze sklasyfikowanym w karcie terenu mpzp jako WS - teren wód powierzchniowych, można zlokalizować promenadę z kostki z miejscami widokowymi i małą architekturą oraz wykonać oświetlenie, pomost i niwelację terenu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na obszarze sklasyfikowanym w karcie terenu mpzp, który jest w trakcie uchwalania, jako WS - teren wód powierzchniowych, można zlokalizować promenadę z kostki (ciąg pieszy) z miejscami widokowymi i małą architekturą, wykonać oświetlenie, pomost oraz niwelację terenu związaną z promenadą?

Plan miejscowy określa: 1. Warunki urbanistyczne i wskaźniki kształtowania zabudowy - zakaz zabudowy. 2. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej - nie dotyczy. 3. Zasady obsługi komunikacyjnej - w oparciu o drogi dojazdowe i wewnętrzne. 4. Zasady Ochrony Środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - na terenie X obowiązują zakazy i nakazy ustalone w uchwale Sejmiku Województwa Y m.in. budowa nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów jezior z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej. 5. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjnych - nie dotyczy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX