Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy § 8 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Środowiska z 1.07.2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów - dalej r.d.g.z.k.

Czy na mapie lokalizacji złoża kopaliny powinny znajdować się nazwy złóż sąsiednich, czy tylko ich kontury?

Czy zaznacza się też złoża wybilansowane z odpowiednią legendą?

Czy taki zapis ma za zadanie tylko pokazanie, że są w terenie udokumentowane złoża?

Czy taka mapka musi znajdować się też w dodatku rozliczeniowych, skoro powstały zmiany na tym terenie w stosunku do dokumentacje pierwotnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?