Czy na liście obecności można pomijać pracowników długotrwale nieobecnych w pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 6 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownica na długotrwałym zwolnieniu lekarskim musi być wpisana w liście obecności?

Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim przez cały ubiegły rok. Najprawdopodobniej nie powróci już do pracy.

Czy można drukować listy obecności bez jej nazwiska?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access