Czy na koniec roku w bilansie powinniśmy wykazać saldo 080 jako środki trwałe w budowie czy jako zaliczki na środki trwałe w... - OpenLEX

Czy na koniec roku w bilansie powinniśmy wykazać saldo 080 jako środki trwałe w budowie czy jako zaliczki na środki trwałe w budowie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zamówiła wagę samochodową i wpłaciła kontrahentowi zaliczki, na które otrzymała faktury. W międzyczasie firma zainstalowała wagę. Zafakturowane i zapłacone zaliczki nie obejmują całej wartości zobowiązania z tytułu zakupy wagi. Po otrzymaniu końcowej faktury i wystawieniu dokumentu OT waga zostanie przyjęta na stan środków trwałych.

Czy księgowanie zaprezentowane poniżej jest poprawne:

- wpłacona zaliczka:

Wn konto 206 Zaliczki wpłacone dostawcom niepowiązanym

Ma konto 131 Bieżący rachunek bankowy

- otrzymane faktury zaliczkowe:

Ma konto 206 Zaliczki wpłacone dostawcom niepowiązanym - wartość brutto zaliczki

Wn konto 300 Rozliczenie zakupu - wartość netto zaliczki

Ma konto 300 Rozliczenie zakupu - wartość netto zaliczki

Wn konto 080 Środki trwałe w budowie

Wn konto 223 Rozliczenie podatku VAT naliczonego?

Czy w takiej sytuacji na koniec roku w bilansie powinniśmy wykazać saldo 080 jako środki trwałe w budowie czy też może jako zaliczki na środki trwałe w budowie?

Za tym drugim wariantem przemawia fakt, że prace zostały już rozpoczęte.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?