Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawron Jacek
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółdzielnią, tworzymy ZFŚS. Fundusz ten został powiększony o kwotę odpisu z zysku netto. Nadmieniam, że kwota odpisu z zysku nie została przelana na wyodrębniony rachunek bankowy i nie stanowiła kosztów uzyskania przychodu

Czy na koniec roku saldo konta funduszu socjalnego powinno zgadzać z saldem wyodrębnionego rachunku bankowego tegoż funduszu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?