Czy na gruncie VAT strony muszą zafakturować zwrot towaru jako korektę in minus, czy też można to potraktować jako osobną... - OpenLEX

Czy na gruncie VAT strony muszą zafakturować zwrot towaru jako korektę in minus, czy też można to potraktować jako osobną transakcję?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza firma sprzedaje swoje wyroby wraz z opakowaniami. Są to palety metalowe, które fakturujemy w oddzielnej pozycji na fakturach i opodatkowujemy tą samą stawką podatku jak sprzedany produkt. Po jakimś czasie paleta jest zwracana przez kontrahenta i na tą okoliczność wystawiana jest przez nas faktura korygująca.

Czy przepisy ustawy o podatku VAT dozwalają, by zwrot tych palet odbywał się następująco - zwracana paleta byłaby fakturowana przez naszego kontrahenta na nas i na podstawie otrzymanej faktury przyjmowalibyśmy zwracane palety na stan magazynowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX