Czy na gruncie u.p.s. dochód osoby należy pomniejszyć o składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy od dochodu osoby na gruncie u.p.s. należy odliczać miesięczną wysokość składek z tytułu umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ?

Klient nie ma prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej z innego tytułu.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access