Czy na fakturze papierowej konieczne jest zamieszczenie pieczątki z datą wpływu faktury? - OpenLEX

Czy na fakturze papierowej konieczne jest zamieszczenie pieczątki z datą wpływu faktury?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Każda otrzymana faktura zakupu (VAT naliczony) jest skanowana do specjalnego programu, który ułatwia proces akceptacji i dekretacji faktur. W systemie tym w odpowiednim polu jest wpisywana również data wpływu faktur do spółki.

Czy na fakturze papierowej konieczne jest zamieszczenie pieczątki z datą wpływu faktury?

Czy na potrzeby rozliczenia VAT wystarczająca jest data wpływu w systemie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX