Czy na fakturach stanowiących koszt działalności w Polsce organizacji belgijskiej osoba fizyczna może jako odbiorcę podawać organizację pożytku publicznego z Belgii, a jako płatnika siebie - osobę fizyczną z Polski?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, podatnik VAT świadczy usługi lobbingowe na rzecz organizacji pożytku publicznego z Belgii. Zgodnie z nowym aneksem do umowy w celu polepszenia działalności ma otrzymywać z Belgii na konto firmowe budżet, który będzie rozliczany na podstawie faktur stanowiących koszt działalności organizacji pożytku publicznego z Belgii, lecz poniesionych przez osobę fizyczną.

Czy na fakturach stanowiących koszt działalności w Polsce organizacji belgijskiej osoba fizyczna może jako odbiorcę podawać organizację pożytku publicznego z Belgii, a jako płatnika siebie - osobę fizyczną z Polski?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX