Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2012 r.

PYTANIE

Została zawarta umowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej pomiędzy gminą, a konsorcjum dwóch firm. Liderem w przedmiotowym spotkaniu było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe. Umową darowizny zmienił się właściciel firmy będący liderem konsorcjum. Roboty budowlane są na ukończeniu, zgłoszenie zakończenia robót nastąpi w maju lub czerwcu.

Czy w związku z tym istnieje możliwość zmiany lidera konsorcjum i zawarcia z nim aneksu do umowy?

Czy wymaga to innych działań ze strony gminy, jeśli tak, jakich?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację