Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Laszczyński Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2013 r.

PYTANIE

Zamawiający ogłosił postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dostawą pomocy dydaktycznych, w wyniku którego został wybrany Wykonawca. W SIWZ Zamawiający wskazał, iż: dopuszcza przez Wykonawcę możliwość stosowania rozwiązań równoważnych odnośnie dostarczenia wskazanych pomocy dydaktycznych oraz że w uzasadnionych przypadkach dopuszcza dostarczenie przez Wykonawcę pomocy innych, niż przedstawione w ofercie, spełniających jednocześnie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Dostarczenie zamiennika wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Materiały dydaktyczne muszą spełniać minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówieniu. W formularzu ofertowym Wykonawca był zobowiązany do przedstawienia nazwy oraz parametrów sprzętu, które zobowiązuje się dostarczyć w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Na etapie realizacji dostawy Wykonawca znalazł lepszą ofertę z korzystniejszymi parametrami na jedną z pomocy wykazanych w ofercie.

Czy na etapie realizacji zamówienia Wykonawca korzystając z możliwości stosowania rozwiązań równoważnych, musi przedstawić Zamawiającemu powód dla którego został dostarczony inny przedmiot, niż wskazany w przedłożonym na etapie postępowania przetargowego formularzu ofertowym?

Czy wystarczy poinformowanie, wskazanie zamiennika i jego parametrów na uzyskanie zgody od Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?