Czy na dziecko z poprzedniego związku przysługuje zasiłek rodzinny, czy strona musi mieć zasądzone alimenty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona złożyła wniosek o świadczenia rodzinne na dwoje dzieci.

W skład rodziny wpisała męża, z którym ma wspólne dziecko oraz dziecko z poprzedniego związku, na które nie ma zasądzonych alimentów.

Czy na dziecko z poprzedniego związku przysługuje zasiłek rodzinny, czy strona musi mieć zasądzone alimenty?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access