Czy na dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dotacja za okres wakacyjny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co z okresem wakacyjnym (lipiec-sierpień) w kontekście pobrania dotacji oświatowej na dziecko posiadające WWR oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? Czy brak w dziennikach indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania jakiegokolwiek odnotowania zajęć z tym dzieckiem oraz innych dokumentów stanowi podstawę do zwrotu dotacji przez przedszkole niepubliczne? Czy jedynym kryterium jest ważność opinii o WWR?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX